Mijn Diensten

IT REGIE MANAGEMENT

IT Regie Management is een specialisme, dat inspeelt op een sterk veranderde IT-markt. De druk op de keten van informatievoorziening neemt toe. Enerzijds zien we dat de rol van IT verandert, dat IT meer moet bijdragen aan de business. Anderzijds zien we het aanbod van IT-diensten verschuiven naar multi-sourcing en Shared Service Centers die diensten leveren.

 

Wat zijn de kenmerken van IT-regisseurs?

 • De IT-regisseur richt zich volledig op de IT supply chain

 • De IT-regisseur is een keten-integrator die analyseert, ontwerpt, verandert en managet

 • De IT-regisseur verbindt, regelt en waarborgt het resultaat

De IT-regisseur heeft kennis en vaardigheden op de domeinen business/technology alignment, IT-ontwikkelingen, sourcing management, verandermanagement en lijnmanagement. De IT-regisseur is lijnmanager en verandermanager te gelijk en vervult daarmee een hybride rol.

AD - INTERIM MANAGEMENT

Regelmatig komt de vraag vanuit de klant, wil je ons helpen met een operationele IT vraagstuk of onze klanttevredenheid op een hoger niveau brengen naar onze interne eindgebruikers en externe partijen. Dit soort vragen wordt dan vaak op basis van Ad-Interim door mij uitgevoerd. Hierbij brengen wij de benodigde aanpassingen in de organisatie, processen en techniek aan zodat de klant tevredenheid weer op het juiste niveau komt en waarna de klant zelf weer met eigen inzet de IT organisatie vorm kan geven voor de komende jaren.

AD-Interim voor pakket selecties, optimalisatie van infrastructuele vraagstukken maar ook proces vraagstukken en optimalisatie aanpassingen in de aansturing van IT afdelingen en gebruikersorganisaties. Waarbij service gerichtheid voorop staat.

PROJECT MANAGEMENT

Naast IT regie en Ad-Interim werk, werk ik ook aan projecten, een kenmerk van een project is dat dit een begin en eindpunt heeft. Bij goed projectmanagement staat het beheersen van projecten voorop. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

 

De Stappen

Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

 • Start van het project

  • Bepaling van de omvang/scope van het project

 • Planning van het project

  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten

 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen

 • Opvolging van de projectvoortgang

 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct.

KENNIS- & INSPIRATIE SESSIE - DIRECTIES

De laatste tijd komt er steeds meer behoeften vanuit RvB, Directies voor het houden van een kennis- & inspiratiesessie. In een korte sessie worden dan de mogelijk- onmogelijkheden van IT ontwikkelingen in de markt besproken en wat dat aan nieuwe kansen biedt voor de bussiness.

Tevens zien we de vraag om externe toetsing van het eigen beleid gemaakt door de interne IT organisatie steeds meer opkomen. IT en digitale toepassingen nemen zo'n grote vlucht dat het voor beslissingsnemers belangrijk is om hun kennis bij te houden. Met een inspiratie sessie kunnen we in korte tijd de digitale mogelijkheden weer adresseren.

Ook het helpen bij het projectenportfolio is belangrijk om de juiste prioriteiten en mogelijkheden van implementatie op elkaar afgestemd te hebben.

Wij adviseren deze kennis sessies twee keer per jaar te houden om up tot date te blijven. Daarnaast kunnen wij u helpen de strategische agenda vorm te geven en de toetsen.

COACHING VAN IT - MANAGEMENT

Door interne klanten wordt de focus van IT-Management vaak afgeleid door de dagelijkse operatie (reactief beleid) waardoor er geen ruimte voor business innovatie aanwezig is. Innovatie en verbeterslagen blijven hierdoor achterwege voor de business.

 

In de huidige tijd komen er steeds meer wensen maar ook eisen uit de business of wettelijke randvoorwaarden opgelegd door wetgeving of instanties. Door o.a. deze oorzaken en de snelheid van de veranderingen in de markt lukt het de meeste IT-Managers niet meer te leveren wat de business vraagt.

 

Om hier focus op te leggen coachen wij deze groep IT-Managers om ze te helpen weer focus te geven om wat de business echt vraagt. En duidelijke planning waarbij systematisch de projecten worden aangepakt en budget en resources optimaler ingezet kunnen worden. Een externe blik en begeleiding hierbij is vaak al een mindset om in te zien dat zaken proactief en effectiever moeten gebeuren. 

Please reload