top of page

Bedrijfsprofiel

Kernwaarden
Ambitie
Ambitie
Innovatie
Innovatie
Partnerschap
Partnerschap
Betrouwbaar
Betrouwbaar

MVO & Circulair 

Ik  vind het belangrijk, dat we maatschappelijk verantwoord bezig zijn en ondernemen. Dat betekent dat we als ondernemers verantwoord omgaan met het milieu, dat we ervoor zorgen, dat werknemers een gedegen opleiding krijgen en kunnen groeien binnen de onderneming en dat de onderneming ook financieel gezond is en wordt gehouden. Tevens is het van belang om circulair te ondernemen, dus zo veel mogelijk aandacht voor hergebruik en systeemdenken. Deze aanpak strookt met onze ambitie als IT partner voor elke organisatie.

Innovatief

Het is voor elke organisatie belangrijk om innovatief te ondernemen en ervoor te zorgen dat u de concurrentie voor kan blijven in ontwikkeling en resultaten. 

Daarom zullen wij in uw organisatie actief adviseren en consulteren gericht op innovatieve ontwikkelingen.

Met innovatie kunt u zich als organisatie tevens onderscheiden als het gaat om het toekomstige investeringen en gezonde groei.

Wij leveren daar graag een bijdrage aan met onze expertise en kennis.

Professioneel

Professionaliteit naar onze klanten heeft alles te maken met identiteit, uitstraling, interactie en samenwerking. De basis wordt gevormd door het waarmaken van gewekte verwachtingen, met name door effectieve communicatie en een integere snelle respons. Niet alleen procesbeheersing maar ook specifieke gedragingen bepalen het gevoel en de perceptie van professionaliteit en partnerschap.

Cor Van Weenum, CITRM, IT Regie Manager
Cor van Weenum
Algemeen Directeur

Betrokken

Ik blijf u uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat. Ik zal een eenheid vormen met uw organisatie om op die wijze gezamenlijk te komen tot de beste resultaten in onze samenwerking. Door onze kennis en ervaring weten wij snel in te spelen op wensen en veranderingen binnen uw organisatie.

bottom of page