PROJECTEN

IT Regie manager voor digitale strategie
 

Traditionele IT afdeling en organisatie veranderen naar IT Regie organisatie met bij behorende digitale strategie voor komende jaren. Bestaande IT omgeving via marktconsultatie naar externe beheer- en dienstverlener gebracht. Volgende fase uitbouwen digitale cloud propositie incl. Bim omgeving. Ontwerp nieuwe cloud architectuur in hybride model. Afbouwen van lokale activiteiten op hard- en software. Inrichting IT Regie organisatie en veranderende rol naar interne en externe organisatie borgen. Veranderings management doorvoeren om verwachtingen juist te managen en de verbeteringen meetbaar maken.

AD-Interim IT manager directieraad.

Samen met directie nieuwe beleid en strategie van de IT voor komende jaren ingevuld. Advies en inrichting BIM methodiek en herzien centrale infrastructuur, proces en informatisering vraagstukken en ICT Organisatie.

Ondersteuning van juiste pakket keuze en implementatie van nieuw ERP/CRM 

systeem. Succesvolle implementatie gestandaardiseerde infrastructuuromgeving op basis van Microsoft. Reorganisatie van bestaande ICT organisatie naar een service organisatie met bijbehorende proces borging. Ict weer terug gebracht als ondersteuning van de business processen met focus op de bedrijfsstrategie.

Ad-Interim IT Adviseur 
 

AD-Interim adviseur van de centrale groepsdirectie rondom inrichting organisatie, infra en kontrakt management. Optimaliseren ICT omgeving binnen de verschillende werkmaatschappijen van de Groep. Advies rondom vernieuwing en verbetering huidige infrastructuur en outsourcing.Vernieuwingstraject is ingezet. Advies, ondersteuning rondom toepasbaarheid ERP Navision (4PS) en optimalisatie hiervan in de huidige omgeving.

Centralisatie, decentrale IT omgevingen
 

Het terug brengen van honderden decentrale servers naar een nieuwe centrale omgeving met bijbehorende reoganisatie en inrichting nieuwe service omgeving. Externe klanten faciliteren in hun functionaliteiten om met centrale omgeving hun informatie te kunnen uitwisselen. 
Standaardisatie van werkplekken doorvoeren en doorvoeren van service catalogus met prijs per functionaliteit. (huidige app store)
Doorvoeren gedelegeerd beheer vanuit een centraal beheerde omgeving met een gedelegeerd beheer en verantwoordelijkheid van decentrale bedrijfsonderdelen.