top of page

PROJECTEN

Ondersteuning Directie in Digitale strategie
IT Regie manager voor digitale strategie
 

Traditionele IT afdeling en organisatie veranderen naar IT Regie organisatie met bij behorende digitale strategie voor komende jaren. Bestaande IT omgeving via marktconsultatie naar externe beheer- en dienstverlener gebracht. Volgende fase uitbouwen digitale cloud propositie incl. Bim omgeving. Ontwerp nieuwe cloud architectuur in hybride model. Afbouwen van lokale activiteiten op hard- en software. Inrichting IT Regie organisatie en veranderende rol naar interne en externe organisatie borgen. Veranderings management doorvoeren om verwachtingen juist te managen en de verbeteringen meetbaar maken.

Begeleiden als onafhankelijk adviseur
AD-Interim IT manager directieraad.

Samen met directie nieuwe beleid en strategie van de IT voor komende jaren ingevuld. Advies en inrichting BIM methodiek en herzien centrale infrastructuur, proces en informatisering vraagstukken en ICT Organisatie.

Ondersteuning van juiste pakket keuze en implementatie van nieuw ERP/CRM 

systeem. Succesvolle implementatie gestandaardiseerde infrastructuuromgeving op basis van Microsoft. Reorganisatie van bestaande ICT organisatie naar een service organisatie met bijbehorende proces borging. Ict weer terug gebracht als ondersteuning van de business processen met focus op de bedrijfsstrategie.

AD Interim it Adviseur
Ad-Interim IT Adviseur 
 

AD-Interim adviseur van de centrale groepsdirectie rondom inrichting organisatie, infra en kontrakt management. Optimaliseren ICT omgeving binnen de verschillende werkmaatschappijen van de Groep. Advies rondom vernieuwing en verbetering huidige infrastructuur en outsourcing.Vernieuwingstraject is ingezet. Advies, ondersteuning rondom toepasbaarheid ERP oplossing en optimalisatie hiervan in de huidige omgeving.

Wij helpen uw bedrijf verder te groeien
Begeleiding van IT Beheerder naar strategisch IT Regie partner voor directie en MT.
 

Het begeleiden van een traditionele it beheerder (technisch georiënteerde) naar een strategische business IT Regiemanager. Van techniek leveren naar functionele vragen vanuit de business begeleid. Hierbij is de waarom vraag een belangrijk instrument met een daaruit vloeiende kosten baten analyse die helder maakt of projecten toegevoegde waarde gaan leveren aan de gestelde behoefte vanuit de organisatie. Hierdoor is organisatie meer procesmatig en projectmatig  gaan werken (met bijbehorende veranderingen in gedrag)  Tevens draagt dit bij tot een betere kwaliteit van de data als onderdeel van de digitale roodmap van de organisatie.

bottom of page