top of page

Laat u niet verrassen bij overgang naar Cloud


Ik hoor de laatste tijd steeds meer van ondernemers, directeuren van bouwcombinaties en eigenaren van bedrijven, dat ze voor nieuwe IT uitdagingen te staan. Het overzicht is moeilijk voor ze om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Deze uitdagingen komen o.a. voort uit het feit dat steeds meer functionele oplossingen van applicaties richting cloud oplossingen verschuiven. Of het ontbreken van een duidelijk IT visie strategie waarom we zaken doen en met welk doel.

Hierdoor ontbreekt vaak de samenhang tussen business applicaties en de beschikbare informatie voor sturing van hun processen. Maar zeker zo belangrijk is dat de vraag van hun klanten steeds volwassener wordt door de mogelijkheden die inmiddels door digitalisering mogelijk zijn geworden.

Wat zien we vaak in de praktijk:

De individuele leverancier plaats zijn applicatie in een datacentrum en biedt deze in een maand bedrag vaak aan naar zijn klanten. Dit lijkt in eerste instantie erg aantrekkelijk maar de aandacht om met een andere/meerdere applicatie gegevens uit te wisselen wordt niet benoemd. En juist deze applicaties staan vaak weer in een andere datacentrum of nog op locatie bij de klant zelf. Dit betekend voor u als klant straks weer een extra uitdagingen en mogelijke kosten van dataverbruik en inhuur expertise voor integratie, databeheer. Maar nog belangrijker is dat door het ontbreken van een duidelijke datastrategie uw informatie zomaar over verschillende locaties verspreid kan staan!

Een ander aspect van deze uitdagingen zijn dat de techniek ineens van uw interne medewerkers verlegd wordt naar diverse leveranciers of hosting partijen. Maar wie is nu waar verantwoordelijk voor...... Hoe zit het met mijn eindgebruikers waar moeten ze zijn voor hun vragen, incidenten. Welke afspraken liggen hier aan ten grondslag. Kunnen we 24*7 ondersteuning voor onze eindgebruikers aan voor de technische en business vragen? Kortom veel vragen die naar boven komen bij zo'n "kleine" keuze, deze vragen moet u van te voren overzien, om tot de juiste strategische beslissingen te komen en niet later. Hierdoor kunt u veel ad-hoc of niet de juiste verwachtingen voorkomen worden. U wilt immers een goede analyse over uw processen totaal kunnen maken en natuurlijk tevreden eindgebruikers deze dragen immers bij tot betere innovatie en hogere productiviteit. Immers iets wat niet goed functioneert wordt veel over gepraat in uw organisatie.

Veel voorkomende valkuilen:

- Afspraken gebruikersorganisatie en klanten organisatie op basis verkeerde verwachtingen;

- De eigen IT afdeling als belemmering van innovatie en groei van de onderneming;

- het onderschatten van het belang van een gedegen IT architectuur die aansluit bij de business;

- afspraken leveranciers niet afgestemd op de behoefte van de business;

- Vroeger stond mijn data centraal in huis, nu ineens verspreid over.......

- Onverwachte bijkomende kosten die niemand mij verteld heeft:

- Licenties zijn vaak niet op orde of in de juiste vorm;

- Niet al mijn applicaties kunnen in de Cloud wat nu ?

- Mijn Cloud leveranciers doet nu wel technische ondersteuning maar heeft zijn organisatie

daar niet op in gericht.

- Hoe borg ik alle afspraken van dienstverlening met al mijn leveranciers en hoe manage ik

deze verwachtingen;

- Het managen van deze veranderingen in mijn onderneming en hoe kunnen we dit goed

doen.

Uitdagingen in de praktijk:

Mijn ervaring is dat individuele leveranciers meestal niet naar de samenhang voor uw business kijken, ze kijken hoe zij zo goed mogelijk hun applicatie aan kunnen bieden aan u als klant. En willen dan van eenmalige licentie aanschaf naar een model van maandelijks terugkerende inkomsten komen. Op zich zeker niet verkeerd maar een stuk technische beheer gaat hierdoor van intern naar extern. Om dit optimaal in te richten voor u als klant ontbreekt vaak een juiste skills bij de leverancier. (het is niet hun core activiteit) Maar ook voor de klant vraagt dit een andere skills en inrichting in uw eigen organisatie om uw de verwachtingen na uw gebruikers goed na te komen.

In de praktijk blijken veel bedrijven over te stappen met individuele Cloud oplossingen zonder een duidelijke strategie en visie waarom ze deze stap nemen. Maar ook welk doel we daarmee willen bereiken en waarom, vaak wordt deze vraag niet in een groter geheel geplaatst van de totale IT Architectuur en worden de voor- en nadelen niet altijd goed benoemd.

In deze gevallen is het belangrijk de regie in handen houden als klant dit is een heel belangrijke keuze om tot een goed eindresultaat te komen die afgemeten wordt langs de business behoeften van een bedrijf.

Bent u als organisatie wel toe aan deze stap en zo ja wat moeten we hiervoor organiseren. Maar de keuze kan ook heel goed zijn nee, maar we maken eerst een tussen stap voor onze organisatie op tot het beoogde einddoel te komen.

Wat is de rol van een goede IT Regie manager?

IT Regie Management is een specialisme, dat inspeelt op een sterk veranderde IT-markt. De druk op de keten van informatievoorziening neemt toe. Enerzijds zien we dat de rol van IT verandert, dat IT meer moet bijdragen aan de business. Anderzijds zien we het aanbod van IT-diensten verschuiven naar multi-sourcing en Shared Service Centers die diensten leveren.

Wat zijn de kenmerken van IT-regisseurs?

  • De IT-regisseur richt zich volledig op de IT supply chain

  • De IT-regisseur is een keten-integrator die analyseert, ontwerpt, verandert en managet

  • De IT-regisseur verbindt, regelt en waarborgt het resultaat

De IT-regisseur heeft kennis en vaardigheden op de domeinen business/technology alignment, IT-ontwikkelingen, sourcing management, verandermanagement en lijnmanagement. De IT-regisseur is lijnmanager en verandermanager te gelijk en vervult daarmee een hybride rol.

Als onafhankelijk Regie IT Manager kan ik u goed adviseren in de mogelijke stappen welke u kunt ondernemen om de juiste keuzes voor uw organisatie te kunnen maken.


(Cor).H. van Weenum, IT Regie Management by Enligne b.v. | Tel. +31650223333 | info@enligne.nl | www.enligne.nl

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page